34 51 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Naam der Inrichtingen enz. Verwarming. ’s-Grav. n n yy yy yy r> n y> •n n n Aantal Stoomketels. Aard der Inrichtingen enz. 1 1 1 1 5 2 3 1 1 1 6 3 2 2 2 3 1 3 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 H. IJ. S. M. (Station). (Stationsgeb. Schev.). (Reisb. Groenmarkt). p T) I v j Huchtensappenfabriek. Badinrichting. Bleekinrichting. r yy Hotel d’Angleterre. Centraal, des Indes. De Twee Steden, de Zalm. du Passage, Passage Mij. Hydro-Therapeutische Inricht. Inst. Orde „Du Sacré Coeur”. Kon. Zoöl. Bot. Genootschap. Ver. „het Nederl. Lyceum”. Maatschappij Mercurius. Maison de Bonnetterie. H. P. Mutters Zn. Ned. Israëlitisch Badhuis. Nieuwe of Litteraire Sociëteit. Restaurant Fisslthaler. Roode Kruis, Vrouwencomité. Sociëteit „de Club”. B. J. Voss Zn. Waalsche Weeshuis. Gebouw der Waterleiding. R.-K. Ziekenhuis. Zuid-Hollandsch Koffiehuis. A. v. Beusichem. Kerkplein. Expl. Mij. Scheveningen. P. de Haan. J. M. Hageraats. G. J. A. van Heek. Wed. J. A. Hendriks. Gebr. Heynen. P. H. Hoos. C. Hoyer. J. W. A. Leenen (Bezuidenhout). Th. J. Leenen (Z. O. Buitens.). „De Lelie”. C. Lips. P. J. Mooyman Zn. Wasch- en Wasch- en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1142