I 34 52 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Naam der Inrichtingen enz. Aard der Inrichtingen enz. Waseh- en Bleekinrichting. 1 2 v> Zwem- en Badinrichting. Watergemaal. Wateropvoer. Werkplaats. Ijsfabriek XXX. Zeeppoederfabriek. Zeepziedery. Zuivelfabriek. I 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 o Aantal Stoomketels. Mij. t. Expl. der Stoom-, Wasch- en Strykinricht. Karei Koos. N. V. Engelsche Stoomwas- - schery. H. van der Neut. J. C. Roos Zn. B. W. Roos. Gebr. Smeele. H. A van Starrenburg. Gebr. Snel. Valkenbosch. Noordpolder. Kurhaus. Ambachtsschool K. Iluysinga. J. H. Wigleven. J. Levisson. Comm. Venn. Systeem Pasteur. Wed. C. v. d. Bosch Co. Mauritskade.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1143