34 34 I I I I f 80.795,485 f25.107,315 f 59.273,60 i 55 54 OVER 1914. 22.867 I 4 I Bijlage II. I OPGAVE VAN HET VERKEER OP HET POSTKANTOOR TE’S-GRAVENHAGE|-N DE DAARONDER RESSORTEERENDE BIJKANTOREN j 2.577 j VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. EN FABRIEKEN. VERSLAG DER B IJ KANTOREN. 6. 7. 5. 8. 9. 4. 8. 10. 2. II. 1. 12 Hoofd- 14. 15. BEHANDELDE ARTIKELEN. kantoor. Balistraat. f 77.496,25 i f 79.260,1" f 47.352385 f 48.140,47 f 18.128,065 f 62.228,635 f47.475,545) f514,62 f 55.030,46 f 1.375.652^175 12.595 19.518 1.333 36.009 15.690 1.818 12.134 8.447 1.313 12.534 8.450 257.017 106 12.676 2.698 9.279 12.734 178 9.176 8.631 7.752 124 8.225 1.108 3.062 1.892 7.029 14 6.784 415.111 200 25.173 37.662 1:1839 43.552 29.206 34.882 10.941 21.407 4.053 26.029 26.358 28.789 435 26.843 159.940 10.679 n 23.257 26.591 22.775 11.791 32.758 18.293 9.019 33-331 1.466 27.631 15.071 26.3!M 344.590 130 13.350 7.191 n 18.826 30.391 9.450 25.705 30.916 9.483 14.746 2.741 27.105 21.061 n 27.055 173.755 18.561 6.463 456.055 8.048 54.202 1.820 18.0S' 18.305 28.513 5.133 662 41.513 8.753 47.865 9.683 18.556 424.192 1.743 n 134.898 9.641 9.017 15.293 9.215 6.873 12.098 9.584 7-323 800 16.982 8.113 6.801 19.421 inlagen Spaarbank 4.681 7.660 10.845 8.122 12.440 3.571 7.099 6.341 10.564 6.504 494 8.247 14.669 n 4.854 8.959 I 181.197 3.918 4.606 R.V. 33.460 7.705 13.768 38.3G 2.173 13.342 11.112 2-323 8.589 2.164 11.122 6.928 712 10-370 11.250 2.573 154 261 595 529 209 91 2.806 148 830 340 189 20.212 282 n 153 n 360 n 3.450 3.330 3.959 453 6.599 12.591 271 11.990 2.441 22.530 ‘212 4.934 34.867 6.122 ontvangen aan ge toe kende stukken gestorte postwissels uitbetaalde verzonden postpak ketten ontvangen postpak ketten verzonden telegram men ontvangen telegram men Prins Hen drikplein. Park straat. onrad- kade. Vaillant- laan. i Copemi- cusplein. Binnen hof. de la Rey- kade. inschrijvingen B. 6 Ch. de i Bourbon- straat. Stad houders- plein, I Witte Brug. i nsch ry vingen R. V B. 3 Loos- duinsche- weg. terugbetalingen Spaar bank j Bedrag van het zegeldebiet Aantal verzonden aangetee- kende stukken tö.026^8 ter invordering aan geboden quitantiën verzonden adviezen 261 opgenomen en verder geseinde telegrammen verzonden telefoonge sprekken ontvangen telefoon gesprekken uitbetalingen Invali diteitswet v. Limburg- Z.-O.Buiten-: stirumstr. singel. Prins L 1 Maurits- j laan. f 22.711,995; f 8.432,945 24.499 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1144