i 57 Bijlage IV. 3 16 19 26 Totaal 19 V) 'fi n n w r T! OPGAVE OMTRENT DEN GEMEENTELIJKEN TELE- PHOONDIENST OVER HET JAAR 1914. Loosduinen Wassenaar Leidschendam. Totaal. 10.115 94 43 13.341 95 67 19 9 22 2 1.975 20 4 Buiten de Gemeentegrens en buiten het concessiegebied was het aantal aansluitingen: 8.269 2.002 10.271 Op deze 10.271 aansluitingen waren geschakeld 13 502 toe stellen, verdeeld als volgt: Enkelvoudige aansluitingen Publieke stations Dienstaansluitingen Publieke stations Dienstaansluitingen Vrije lijnen ten behoeve van het Rijk en de Gemeente Aan het Telephoonnet van de Gemeente ’s-Gravenhage waren aangesloten op 31 December 1914: Het aantal verbindingslijnen was 257. Het onderhoud van 52 particuliere lijnen was tegen een vaste vergoeding aan dezen dienst opgedragenhiervan waren voor rekening van particulieren de Gemeente het Rijk de Telef.-Mij. Rijswijk—Voorburg. Totaal 52 Enkelvoudige aansluitingen op: C.B. Haag. C.B. Scheveningen. 8.140 74 39 Binnen het Buiten het concessiegebied, concessiegebied. 17 1 9 17 1 VERSLAG DEK KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1146