s 34 58 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Bijlage V. FAILLISSEMENTEN. 56 Aannemer Bankwerker Barbier Beeldhouwer Bouwgrond My. Bouwonderneming. Broodbakker. Broodbakkerij Coöp. Verbruiksvereen. Conducteur Drogist Expediteur Exporthandelaar Gep. officier Gep. ambtenaar Handelsreiziger Ingenieur Kinderwagenfabrikant Kleermaker Koopman Kruidenier Lederhandelaar Lood- en zinkbewerker Melkinrichting 1 1 Naaister Nalatenschap N. V. Autohandel N. V. Verzekerings My. Parfumeriefabriek Pensionhouder Pianohandel Ryksambtenaar Schilder Schoenmaker Sigarenfabrikant Smidsknecht Stoffeerder Stucadoor Tuindersknecht Varken sslachter Verlofhouder Wagenmaker. W eerbaarheidsvereen. Winkelhouder Winkelier Aantal. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 o 1 4 1 1 23 o 1 Zonder beroep of beroep niet nader aan gegeven Aantal. 2 3 1 1 1 6 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Door de Arrondissements-Rechtbank alhier werden in 1914, wat de Gemeente ’s-Gravenhage betreft, uitgesproken 157 faillissementen. Hiervan werden er 60 opgeheven, 11 ver- vernietigd en 10 beëindigd door accoord. Het in vergelijking met vorige jaren gering aantal faillis sementen houdt verband met de toepassing der „Wet strekkende om den rechter de gelegenheid te geven dade lijke uitwinning te voorkomen naar aanleiding van geldelijke moeilijkheden tengevolge van de tegenwoordige buiten gewone omstandigheden”. (Wet van 4 September 1914). De beroepen en bedrijven der in 1914 gefailleerden waren voor zoover zulks was na te gaan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1147