36 2 Als Secretaris bleef werkzaam de heer Mr. H. J. Nieboer, (jaar van aftreding 1918). Ook dit jaar bleef de Commissie beschikken over de diensten van den heer M. J. H. Badoux, terwijl de heer J. Kroon tijdelijk werkzaam bleef voor het verzamelen der sterftecijfers, en de heer IJ. Faber, bouwkundige, weder om met diverse voorloopige onderzoekingen belast werd. dankbare herinnering zal houden. Het gevraagde ontslag werd den heer Rethaan Macaré bij besluit van 23 October, met ingang van 14 November, eervol verleend, onder dankbetuiging voor de bewezen diensten. In de plaats van den heer Rethaan Macaré werd bij besluit van 24 December tot lid en Voorzitter be noemd de heer Mr. H. L. Drucker, buitengewoon lid van den Centralen Gezondheidsraad en Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De Commissie was mitsdien op den 31 sten December 1914 samengesteld als volgt (met de jaren van aftreding): Mr. II. L. Drucker, Voorzitter F. A. Koch Joh. Mutters Jr Mr. L. N. Roodenburg Dr. J. G. M. Mastboom J. J. Hofman J. H. G. Roel A. D. J. Berkhout C. J. Dikstra L. Simons Mr. Joh. J. Belinfante. J. Binnendijk Mr. I. Mortier Hijmans. Dr. H. Remmelts J. A. G. van der Steur S. A. W. Vrijland. Dr. L. Th. van Kleef Mr. K. W. Brevet. (1919) (1915) (1915) (1915) (1916) (1916) (1916) (1916) (1917) (1917) (1917) (1917) (1918) (1918) (1918) (1919) (1919) (1919) Een staat, bevattende de namen, academische graden, beroepen en betrekkingen, enz. wordt gegeven in Bijlage A. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1151