I h i 36 3 i 1 C. J. Dikstra. L. Simons Dr. H. Remmelts Mr. I. Mortier Humans Joh. Mutters Jr. De Juli vergadering Gedurende het verslagjaar werden 13 vergaderingen gehouden. Op onderstaande tabel staan aangeteekend de data der vergaderingen en de bij elke daarvan aan wezige leden. lilsis i g 1 s t - g g s s c van 3 Juli werd bijgewoond door den Inspecteur van de Volksgezondheid, den heer W. van Boven. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. B. Huishoudelijke Zaken. Data der vergaderingen. NAMEN dek LEDEN. 1 1 1 1 1 1 Dr. J. G. M. Mastboom 1 1 1 1 1 1 1 J. J. Hofman 1 1 1 1 1 1 A. D. J. Berkhout. 1 1 1 1 1 1 1 1 J. H. G. Roel. 1 1 1 1 1 1 1 J. Binnendijk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mr. Joh. J. Belinfante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S. A. W. Vrijland. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dr. L. Th. van Kleef 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mr. K. W. Brevet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F. A. Koch 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J. A. G. van der Steur 1 1 1 1 1 1 Mr. L. N. ROODENBURG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jhr. Mr. A. J. RETHAAN MACARÉ Voorzitter 1 1 $5 co 00 i o 1 II 1 1 1 1 1 5 CO T- 00 Cl 1 1 co o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1152