116 Het onderhoud van de kachels met toebehooren in Gemeentescholen en -gebouwen in 12 perceelen aan: de N. V. ’s-Gravenhaagsche Glazenwasscherij en Ja- louzieënfabriek voorheen J. Senft en Co. te 's-Graven- hage perceelen I tot tot en met XI voor f 5800, W. van der Meer te ’s-Gravenhage perceel XII voor f 1195,—. Het leveren van gegoten ijzeren kachels en van plaatijzeren kachelmantels ten behoeve van Gemeente scholen aan: de N. V. ’s-Gravenhaagsche Glazenwasscherij en Ja- louzieënfabriek voorheen J. Senft en Co. te ’s-Graven- hage, perceel I voor f 694,33; G. Brummelkamp te Leiden, perceel II voor f 825, Het onderhoud, de schoonmaak enz. van, en het verrichten van verschillende vernieuwingen aan Ge meen tege bouw en en -scholen enz. te Scheveningen in 4 perceelen aan: A. Rietveld te ’s-Gravenhage, perceel I voor f 16.632, M. de Lange te ’s-Gravenhage, perceelen II tot en met IV voor f 1264, Het schoonmaken van Gemeentescholen en-gebouwen in 6 perceelen aan H. van Oortmerssen te ’s-Gravenhage voor f 21.973 Het leveren van meubelen ten dienste van eenige Gemeentegebouwen en -scholen aan S. A. Claus te 's-Gravenhage voor f 3427, Het verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan verschillende Gemeentegebouwen en -scholen in 3 perceelen aan: L. Luyendijk en Zonen te ’s-Gravenhage, perceel I voor f 10.588, M. van der Vliet te ’s-Gravenhage, perceel II voor f 2250,H. Westerduin te ’s-Gravenhage perceel III voor f 418, Het verrichten van buiten- en binnenverfwerken aan verschillende gemeentescholen en -gebouwren in 6 per ceelen aan H. Schild en Zoon te ’s-Gravenhage voor f 25.440, Het uitbreiden van de school aan de Lijnbaan in 2 perceelen aan: H. van Oortmerssen Jr. te ’s-Gravenhage, perceel A voor f 30,aan de Gemeente te betalen;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 116