i 117 H. van Oortmerssen Jr. te ’s-Gravenhage, perceel B voor f 13,289, Het verbouwen en uitbreiden van de Gemeentelijke bewaarscholen aan de Koningstraat en aan den Noordwal in 2 perceelen aan Th. P. Bennebroek te ’s-Gravenhage voor f 54.300, Het verbouwen van de school aan de Waalstraat aan R. van der Meulen te ’s-Gravenhage voor f 17.228, Het bouwen van een school aan de Zw’etstraat aan H. Konings te ’s-Gravenhage voor f 87.990, Het maken van verschillende grondwerken noodig voor het inrichten tot openbaar speelterrein van het perceel kad. sectie V No. 2759, gelegen ten oosten van de Seinpoststraat en het op genoemd terrein bouwen van een loods en een portiershuisje, het maken van een zandplaats, een baan met hindernissen, schuttingen, afscheidingen en bestratingen en het leggen van een waterleiding aan de firma E. Warffemius Co. te ’s-Gravenhage in 2 perceelen voor f 8609. Het leveren van meubelen ten dienste van de school aan de Wilhelmina van Pruisenstraat aan S. A. Claus te 's Gravenhage voor f 4773, Het verbouwen van het perceel wijk-Nos. 203/205 tot machinistwoning, magazijn en portiersvertrekken, van de perceelen 173175 aan de Lange Beestenmarkt tot Israölietische keuken, het maken van slaapvertrek ken boven den Z.O. vleugel van het oude gebouw in het Gemeenteziekenhuis aan H. v. Oortmerssen te ’s-Gra venhage voor f 11,750. Het leveren van meubelen ten dienste van de bewaar school aan de Ammunitiehaven aan K. L. A. Weimar te ’s-Gravenhage voor f 2850, Het leveren van meubelen ten dienste van de burger school aan de Galvanistraat aan S. A. Claus te ’s-Gra venhage voor f 5073,— Het afbreken van een gebouw' aan den Gevers-Deij- nootweg hoek Harstenhoekstraat en het aldaar bouw'en van een sectie-bureau van politie aan M. van der Vliet te ’s-Gravenhage voor f 35,500. Het bouw'en van 2 scholen, nabij de Valkenboschkade ten zuiden van de Cartesiusstraat aan J. van der Wal te ’s-Gravenhage voor f 115,300. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 117