36 25 4e 25—11—’12 Jacob Pronkstraat 19 en 21. Voldersgracht 122 en 144. 27—10—’10 4— 6—’14 22— 7—’12 4e gunstig Lange Beestenmarkt 138 Lange Beestenmarkt 223 Slijkeinde 37 Breedstraat 60—64 en 82. gunstig gunstig gunstig ongunstig ongunstig gunstig ongunstig gunstig ongunstig gunstig ongunstig werd de termijn ran ontruiming van onbewoonbaar ver klaarde woningen door den Gemeenteraad verlengd. Bijzonderheden omtrent de toegestane verlengingen geeft onderstaande staat. 5e 188’14 ongunstig le 16—11—’14 gunstig le 29—10—’14 In de vergadering van 16 October besloot de Com missie een onderzoek in te stellen naar de hygiënische toestanden in de inrichtingen, waar de wegens den oorlogstoestand uit hun land gevluchte Belgen gehuisvest waren. Te dien eiiide benoemde de Voorzitter twee Sub-Commissies, een voor den Haag (stadsgedeelte), bestaande uit de heeren Binnendijk, van Kleef en K. Molenstraat 54/56/58 Voldersgracht 7 De la Reykade 82, 84 en 85. Nieuwe Molstraat 28 7e 4— 6—’14 8e 24—11—’14 le 17— 3—’14 2e 31— 3—’14 3e 2—10—’14 6e 4— 6—’14 7e 24—11—’14 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. W O N I N G E N. Ie 19— 1—’14 21— 4—’13 20— 6—’13 6— 3—’14 13— 9—’11 10— 2—’11 23— 8—’11 16— 2—’14 16— 2—’14 Advies der Commissie luidde Datum van onbewoonbaar- 1 verklaring. Sedert het intreden van de ooriogscrisis heeft de Commissie geregeld gunstig geadviseerd. Zie boven, blz. 25. Voor de hoeveelste maal en wanneer verlengd. 2e 3—11—’14

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1174