—F 36 I 32 9 9 33 6.56 297 307 367 317 42 31 44 44 390 408 398 450 414 Totaal aan tubercu lose (p. 10.000 inwoners) 4 11 16 35 9 5 13 390 408 482 398 450 414 V'. (14.85)1(14.81) (16.97)1 (13.66) (15.12)1(13.48) (14.fl 41 22 15 1 31 67 6 3 4 14 4 2 12 21 48 I 37 6 i 17 8 I Longtuberculose (p. 10.000 inwoners) Hersen-tuberculose Andere vormen van tuberculose 297 307 367 317 346 324 326 (11.31) (11.15); (12.92) (10.88) (11.63): (10.55)1 (1M 62 57 i 71 42 54 46 55 50 Typhus en febris typhoïdea Roodvonk i Diphtheritis en Croup. Pokken Meningitis cerebrospinalis epidemica Kinkhoest Mazelen Influenza Poliomyelitis Het aantal levend geboren kinderen bedroeg in 1914 7287 of op 1000 der bevolking 23.73. Van de 100 levend geboren kinderen stierven in het le levensjaar 7.20. Voor de jaren 1909 tot en met 1914 waren die cijfers: 14 70 60 i 30 I Levend geboren op 1000 der bevolking 26.55 25.33 24.99 23.56 24.60 23.73 Overleden in het le levensjaar op 100 levend geborenen 8.50 9.25 10.51 6.56 6.91 7.20 Aan longtuberculose stierven 324 personen, d.i. 10.55 per 10.000 inwoners, terwijl het gemiddelde van de 5 voorafgaande jaren 11.58 bedroeg, zooals uit het volgend staatje kan blijken. 44 39 482 3 48 12 26 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 1909 1910 1911 1913 1912 1914 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1913 1914 Gem.1 de laad 6 jam 1 1911 1912 1909 I 1910

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1181