118 1 5799 30/30 30/30 13/20 10/16 16/16 9/20 226706 90368 9834 7800 76754 2157700 737950 413656 245510 95051 b. Straten, pleinen, riolen, slooten. drinkbakken, pompen en waterplaatsen. 1°. Straten en pleinen. De bestrate oppervlakte, die 3.388.457 M2. bedroeg op 31 December 1913, vermeerderde dit jaar met 125.818 M2. en bedroeg dus 3.514.275 M2. op 31 Dec. 1914. Het onderhoud werd uitgevoerd door de Maatschappij ter uitvoering van werken, voorheen onder de firma J. van Elshout Gzn. te Scheveningen, voor den prijs van f 0,259 per M2. zijnde haar het werk voor dien prijs gegund voor het jaar 1914. Voor het onderhoud en vernieuwen, alsmede voor het verharden van reeds vroeger aangelegde zandbanen voor straten ten Z.W. van het sportterrein „Houtrust”, enz. werden aangekocht: 68218 stuks Quenastkeien 13/20 c.M. Zweedsch granietkeien 13/20 Grauwackenkeien Lavakeien IJzerslakkeien Scoriaebricks Waalklinkers Rijnklinkers Ironbricks Quenasttegels Basaltinetegels 2195 M. hardsteenen trottoirband, granieten trottoirband. Hiermede, en met eenige overgebleven materialen van het vorig jaar, werden geheel of gedeeltelijk ver straal en bestraat: met Quenastkeien 13/20 c.M. (kantkeien): de tramsporen in de Hofwijckstraat, de Laan van Nieuw Oost-Indië, het Leeghwaterplein, den Rijswijk- scheweg, de Slachthuisstraat, het Stationsplein en de W aldorpstraat met Zweedsch granietkeien 13/20 en 13/15 c.M.: de Badhuisstraat, de Gedempte Burgwal, de Heeren- gracht, de Hoogewal, het Huijgensplein, de Scheve- ningscheweg, het Spui en de Z.O. Binnensingel; met Grauw’ackenkeien 13/20 c.M.: de Brouwersgracht, de Cruquiuskade, de Fijnjekade, Y Y Y Y Y Y Y Y Y n Y •n Y Y Y Y Y Y

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 118