119 - de Goudriaankade, de Hemsterhuisstraat, de Kanaal straat, de 3e Van der Kunstraat, de Lange Houtstraat, de Parkstraat, de Rijswijkscheweg en het Tournooiveld met Lavakeien 10/16 C.M.: de oprit van de brug vóór de Heerengracht, de oprit van de brug tusschen den Houtweg en den Nieuwen Uitleg aan de zijde van de Koninginnegracht en de oprit van de brug tusschen den Loosduinscheweg en den Z.W. Buitensingel; met Uzerslakkeien 16/16 c.M.: verschillende overpaden bij kruisingen van straten en enkele inritten en trottoirs ter vervanging van Waal- klinkers: met Scorifebricks 9/20 c.M.: de Bakkerstraat en de Parkstraat; met Waalklinkers: de Badhuisweg, de Beeklaan, de Bezuidenscheweg, de 2e Van Blankenburgstraat, de Daguerrestraat, de Duin straat, de Francois-Valentijnstraat, de Gevers-Deynootweg, de Kanaalweg, de Koninginnegracht, de Laan van Meer- dervoort, de Laan van N. O.-Indië, de Loosduinscheweg, de Nassau-Ouwerkerstraat, de Newtonstraat, de Nieuwe- parklaan, de Noordwal, de Parkstraat, de Regentesselaan, de De Ruijterstraat, de Scheveningscheweg, de Schouw- burgstraat, de Stadhouderslaan, de Statenlaan, de Suez- kade, het Sweelinckplein en de Wolmaransstraat; met Rijnklinkers: trottoirs langs de Blois van Treslongstraat, de Van Boecopstraat, de Jan de Baenstraat, de Johan de Witt- laan, de 3e Van der Kunstraat, het Leeghwaterplein, den Loosduinscheweg, de Van Ostadestraat, de Rem- brandtstraat, de Rubensstraat, de Tobias-Asserlaan en den Violen weg; met Ironbricks: trottoirs langs de Acaciastraat, de Van Aerssenstraat, de Amalia van Solmsstraat, de Anna van Buerenstraat, de Bachmanstraat, de Beeklaan, het Belgischeplein, de Van Beverningkstraat, de Van Bleiswijkstraat, de Boni- straat, de Caroline van Nassaustraat, de Copernicuslaan, de 2e Emmastraat, de Fahrenheitstraat, de Franken straat, de Frederik Ruijschstraat, de Gentschestraat, de Hendrik van Deventerstraat, de Van Hoornbeek- straat, de Van Hovestraat, de leplaan, de Van Imhoff i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 119