I 36 Joh. Mutters Jr. 42 Bijlage B. Voor de zaken betreffende de Hinder-, Veiligheids- en Arbeidswetten. Samenstelling der Sub-Commisie. Permanente Sub-Commissies. Voor de zaken betreffende besmettelijke ziekten. Leden Mr. I. Mortier Humans; Dr. J. G. M. Mastboom; J. Binnendijk. Voor de zaken betreffende de hoedanigheid van, en het gezondheidstoezicht op levensmiddelen. Leden Mr. L. N. Roodenburg. TIL Leden: Mr. I. Mortier Humans; A. D. J. Berkhout. J. J. Hofman; Dr. H. Remmelts; C. J. Dikstra. Leden Mr. Joh. J. Belinfante; Dr. L. Th. van Kleef; A. D. J. Berkhout. Vijf permanente Sub-Commissies (zg. klachten-Com- missies) tot het opsporen van misstanden van plaatse- lijken aard, vooral op het gebied der volksgezondheid en tot het voorloopig behandelen van klachten en ver zoeken, betreffende die misstanden, een en ander voor zoover zulks niet valt binnen den werkkring der onder 1°, 2° en 3° genoemde Commissies, samengesteld als volgt: I. Leden: Dr. J. G. M. Mastboom; J. A. G. van der Steur. II. Leden VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1190