i I 36 I 48 Bijlage E. VERORDENING. Jaar. 15 14 1892 1911 10 1898 4 1907 1911 (Verordening voor 1910 Verordeningen der Gemeente 's-Gravenhage, in het belang der Volksgezondheid vastgesteld oi daarmede in verband staande. 1905 1906 1906 1908 1911 1913 22 368 13 2 13 139 24 8 5 4 Apotheek. (Regeling van de Gemeente Begraafplaats. (Verordening op het gebruik der Algemeene 1 Bewaar- en Voorbereidingsscholen. (Veror dening op de (Voorwaarden waarop aan Besturen of Hoofden van bijzondere subsidie kan worden verleend) Bouw- en Woonverordening Buitengewone Scholen. (Verordening voor de voor L. O.) Duinwater. Tarief en voorwaarden voor de levering van (Levering van aan de Visschers- haven) Eet- en drinkwaren. (Verordening op Geneeskundige dienst. (Verordening op den Gemeentelijken geneeskundigen dienst). Gewyzigd Keuring en afslag van den visch Keuringsdienst van eet- en drinkwaren. (Verordening betreffende den Kolken. (Ruimen van privaatputten, enz.). Markten Ontsmettingsdienst. den - 1885 I Nummer. 1903 I VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 6 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1194