37 4 VERSLAG DKR SCHOONHEIDSCOMMISSIE. ONDERWERP ADVIES: 179 Conform. Tot goedkeuring geadviseerd. 180 ld. ld. 181 ld. 182 den Wagenaar- Tot niet-goedkeuring geadviseerd. 183 H outen hekken op grond - Tot goedkeuring geadviseerd. 184 ld. 185 ld. 186 Drievoudige villa op Zorg vliet. Tot goedkeuring geadviseerd. ld. 187 ld. 188 ld. Dubbele villa op Zorgvliet. 189 ld. Villa op Zorgvliet. 190 planken aan den Violen weg. Ijzeren hek op voetmuur aan de Carnegielaan. j Beslissing van B. en W. Advies No. IJzeren hek op tuinmuur aan den Gogelweg. Villa aan weg. Geadviseerd tot niet-goedkeuring. Later nieuwe teekening ingezon den waarvan tot goedkeuring werd geadviseerd. In afwijking van het advies der Commissie goedgekeurd. Conform. Behoudens een wijziging tot goed keuring geadviseerd. i K erk aan de N ieu we Park - laan hoek Nieuwe Duin weg. Wijzigingen goedgekeurde teekening villa op Zorg vliet. Tot goedkeuring geadviseerd. Later wijzigingen voorgesteld waartegen ook geen bezwaar bestond. Geadviseerd tot goedkeuring van het ontwerp, dat na overleg met de commissie was ingediend. Bouw 17 woningen en een winkelhuis aan de Stevinstraat, 2e Mess- straat en Rotter- damsche straat. Geadviseerd tot goedkeuring van het ontwerp dat na overleg met de Commissie werd ingediend. Behoudens een kleine wijziging tot goedkeuring geadviseerd. Tot goedkeuring geadviseerd. IJzeren hek op voetmuur Als voren, aan de Seheepersstraat en Herzogstraat. Villa aan den Violenweg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1207