37 5 VERSLAG DER SCHOONHEIDSCOMMISSIE. ONDERWERP ADVIES: 191 Conform. ritslaan. 192 ld. 193 ld. voren. 19+ maga- Als voren. ld. Spui— i 195 Als voren. ld. 196 ld. 197 ld. 198 Villa op Zorgvliet. ld. 199 ld. 200 ld. 201 Tot goedkeuring geadviseerd. ld. Spui Advies j No. j Beslissing van B. en W. Winkelhuis met zijnen aan den nieuwen verkeersweg Buitenhof. Wijzigingen kerk Nieuwe i Als Parklaan. huizen aan de Rotter- damscbe straat en 2e Messstraat. overleg met de Commissie werd een gewijzigd ontwerp ingediend, tot goedkeuring waarvan werd ge adviseerd. Tot goedkeuring geadviseerd van het ontwerp dat na overleg met de Commissie was ingediend. Bijhouw aan den nieuwen verkeersweg Buitenhof. Gedenkteeken Prins Mau- Tot niet-goedkeuring geadviseerd. ritslaan. Later werd na overleg met de Commissie, door den ontwerper een nieuw ontwerp ingediend, waartegen geen bezwaar bestond, i Twee beneden- en boven- i Tot goedkeuring geadviseerd. Ijzeren hek op voetmuur aan de Weteringkade. I Villa op Zorgvliet. Tot niet-goedkeuring geadviseerd. Winkelhuis met pakhuis Na en paardenstal aan de van der Werffstraat, met bovenwoningen en 20 onder- en bovenhuizen. Tot goedkeuring geadviseerdeven- zoo ten aanzien van enkele wijzi gingen, welke later werden voor gesteld. Ijzeren hekken op voet- Tot goedkeuring geadviseerd, muur aan de Haagsche en Middelburgschestraat. Winkel, drie beneden- en zes bovenhuizen aan een nieuwe straat tusschen Stationsweg en Spinoza- straat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1208