120 straat, de Johannes Camphuijsstraat, de Johan van Oldenbarneveltlaan, de Joubertstraat, de Koningin Em- makade, de Leuvenschestraat, den Loosduinscheweg, de Nieuwe Molstraat, de De Perponcherstraat, de Plataan- straat, de Prins Mauritslaan, de Pijnboomstraat, den Rijswijkscheweg, de Schenkkade, de Schenkstraat, den Stationsweg, de Valkenboschkade, de Valkenboschlaan, het Valkenboschplein, de Weteringkade, het Wetering- plein, de Wilhelmina van Pruisenstraat en de Willem de Zwijgerlaan; met Quenasttegels 30/30 c.M.: trottoirs langs de Adelheidstraat, de Bankastraat, den Bezuidenhoutscheweg, de le Van den Boschstraat, de Daendelsstraat, de Emmastraat, den Hoogewal, het Huij- gensplein, de Javastraat, het Juliana van Stolbergplein, de Kanaalstraat, de Kettingstraat, het Koningsplein, de Laan Copes van Cattenburch, de Lange Houtstraat, de Pieter Bothstraat, de Piet Heinstraat, het Plein, den Rijswijkscheweg, de Van Speijkstraat, het Spui, den Stationsweg, de Theresiastraat, den Trekweg, de Wei- raarstraat. het Westeinde eh de Wilhelminastraat; met Basaltinetegels 30/30 c. M. trottoirs langs de Badhuiskade, de Badhuisstraat de Van-Dijckstraat, de De-Gheynstraat, de Heerengracht, het Huygensplein, het Kortenbosch, de Laan van Meerder- voort, de Parkstraat, de Rembrandtstraat, het Slijkeinde, den Stationsweg, de Tasmanstraat en de Teniersstraat. De keibestrating van gedeelten van de Heerengracht, het Huijgensplein, de Kettingstraat, het Plein, den Sta tionsweg, en het nog niet geasphalteerde gedeelte van de Zeestraat, over oppervlakten van resp. 1004, 1024, 450, 686, 1591 en 1745 M2., werd vervangen door stamp- asphaltbedekking; terwijl mede door stampasphaltbedek- king werden vervangende kei-, scoriaebrick- of Waal- klinkerbestrating in gedeelten van de Badhuiskade, de Badhuisstraat, het plein vóór de Gemeenteschool aan de Badhuiskade, de Van-Dijckstraat, de Gedempte Sloot, de De-Gheynstraat, het Kortenbosch, de Rembrandtstraat, het Slijkeinde, de Teniersstraat, den Trekweg en de Twentstraat, over oppervlakten van resp. 186, 274, 318, 589, 58, 491, 276, 527, 347, 321, 375 en 40 M2., ten behoeve van de aldaar aanwezige scholen; zoomede een gedeelte Scoriaebrickbestrating van den Z.O.-rijweg 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 120