f o 121 I 7 M. 22 6 90 5 4 122 12 5 12 15 24 4 16 344 M. van de Laan van Meerdervoort ter weerszijden van de Tasmanstraat en het daarop aansluitende gedeelte kei- en Waalklinkerbestrating van de Tasmanstraat tot de Van-Speykstraat, over oppervlakten van resp. 612 en 502 M2., ten behoeve van het Kinderziekenhuis en de Inrichting voor Ooglijders. In de navolgende der bovengenoemde straten werd, voorzoover de aanwezige tramsporen binnen het asphalt- dek kwamen te liggen, houtbestrating in de tramzóne gelegd Heerengracht, Huijgensplein, Plein, Stationsweg, Bad huisstraat, Badhuiskade, het plein vóór de school aan de Badhuiskade en Laan van Meerdervoort, over opper vlakten van resp. 660, 424, 220, 1182, 186, 274, 318 en 293 M2. In verband met de aanwezige voor asphalt te sterke hellingen werd de Waalklinkerbestrating van gedeelten van Rijswijkscheplein, Rijswijkscheweg en Trekweg, ten behoeve van de Gemeente school aldaar, zoomede een gedeelte keibestrating van de Kettingstraat, over oppervlakten van resp. 316, 673,46 en 418 M2. vervangen door houtbestrating. In de Prinsestraat en de Lange Poten moest, wegens het verankeren der tramrails, een gedeelte van het asphaltdek worden vernieuwd. Nieuwe trottoirs met hardsteenen banden werden gelegd in de volgende straten: Assendelftstraat Bleekerslaan Boekhorststraat Fijnjekade Hamerstraat Hooge Nieuwstraat Hoogewal J uffrou w-Idastraat Katerstraat 2e Van-der-Kunstraat Loosduinscheweg Nieuwe Molstraat Nobelstraat Schedeldoekshaven Transporteeren n n Tl n n n n n n T) T) n r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 121