38 3 Namens de Commissie G. Middelburg, Secretaris. ïf SËbkhI van lof te moeten brengen voor de wijze, waarop zij de be langen van het schoolkinderenbad behartigden. In de Commissie namen mevrouw Luijendijk-Siliakus en de heer W. G. Verbaan hun ontslag en werden in hun plaats benoemd: mej. W. Hartering en de heer G. Middelburg, zoo- dat op het oogenblik de Commissie als volgt is samengesteld A. Snyder, Voorzitter; Mej. W. Hartering; G. Middelburg, Secretaris. Behalve aan de schoolkinderen werd aan 820 Belgische vluchtelingen een bad verstrekt, terwijl de gemobiliseerde militairen in de school Nieuwe Havendwarsstraat n°. 6 ook van de badgelegenheid gebruik maakten. Aan het slot van dit jaarverslag voelt de Commissie zich gedrongen een woord van dank te brengen aan hoofden en onderwijzersen anderen, die hielpen onze nuttige instelling aan haar doel te doen beantwoorden. VERSLAG GEMEENTELIJK SCHOOLKINDERENBAD.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1214