38A 2 baden Totaal Totaal 220 20.085 32228 2749 3988 929 6395 178 5129 1368 2368 1507 56839 4034 2422 493 768 190 258 716 567 1196 649 470 700 214 935 1623 806 1060 973 18070 Kuipbaden a 10 et. 19.246 262 357 (militair) Stortbaden a 6 ct. (mannen) 6 ct. (vrouwen). 5 ct. (mannen) 5 ct. (vrouwen) kostelooze (mannen) kostelooze (vrouwen) mannen) 10 ct. (vrouwen) 7 ct. (mannen) 7 ct. (vrouwen) Totaal Het aantal schoolbaden bedroeg 18.070, over de verschil lende scholen verdeeld als volgt: Hooftskade Teniersstraat Lijnbaan Kortenbosch Zusterstraat Van Damstraat Ferd. Bolstraat Terwestenstraat Woumermanstraat 1 3 Stortenbekerstraat Van Ravesteinstraat Boylestraat Van Ostadestraat Fisherstraat Korte Lombardstraat Lepelstraat Langnekstraat Van af 17 September werden ter besparing van duinwater in overleg met B. en W. geen kuipbaden meer verstrekt. In het Volksbad aan den Z. W. Buitensingel werden ver strekt 20.085 baden, waaronder: baden a 6 ct 4 ct baden 5 ct. kostelooze baden (joodsche vluchtelingen) VERSLAG VEREENIGING VOLKSBAD. n r> n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1216