40 2 Het Bestuur der Vereeniging voomoemd, A. M. VAN EMBDEN, Onder- Voorzitter. J. M. VAN KLEEFF, Secretaris. f steld bij het verleenen van subsidie, was het gevolg van de omstandigheden, die vooral onder den arbeidersstand veel nood veroorzaakten. Met de meeste hoogachting, Batig saldo Aanvulling 1913 Contributiën Diverse giften Renten Legaten Jaarlegaat Renten Subsidie Gemeente Nadeelig saldo Exploitatierekening over 1914 der Vereeniging „KINDERVOEDING”. Geleverd Voedsel Israëlietische Voeding Schoonhouden lokalen en gereedschappen Hulp bij de Voeding Onderhoud Gebouw Centrale Keuken Onderhoud Inventaris Drukwerk, Advert., Bureaukosten Diverse Onkosten Waterverbruik Gasverbruik Electrische Verlichting Belastingen Brandstoffen Loonen Vervoerloon Voedsel Assurantiën Hypotheekrente Huur huis Seheveningen Afschrijving Gebouw Centrale Keuken Afschrijving Installatie 73.68' 2049.08' 4777.35' 325.01 155.— 200 606.67 30280.05 4916.73 43383.58'2 22490.67' 798.54 3309.23 355.35 1269.97 537.37' 618.77 609.31' 221.86 106.20 198.14 164.77 1197.95 5254.32 1089.65 77.15 3062.46 1585*18 397.68 43383.58' VERSLAG DER VEREENIGING KINDERVOEDING. >5 99 99 99 99 99 99 99 99 «jq

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1222