40 Diverse Onkosten Waterverbruik 3 VERSLAG DER VEREENIGING KINDERVOEDING. BALANS 1914. 58990.40 11194.58 Installatie Afschrijving Kapitaal Hypotheek Gemeente Nog te betalen over 1914: Geleverd Voedsel Israël. Voeding Schoonh. Lok. gereedsch. Hulp bij de Voeding Onderh. Geb. C. Keuken Onderh. Inventaris Drukw. Adv. Bureaukosten Gasverbruik Electr. Verlichting Brandstoffen Loonen A. M. VAN EMBDEN, Onder- Voorzitter. J. M. VAN KLEEFF, Secretaris. GEBEL, Penningmeester. 60575.58 1585.18 89Ï9.895 100.— 215.116 90(H).— Inventaris Directrice C. Keuken Mevrouw Bosman Prolongatie U/G P. J. Landry Nog te ontvangen voor 1914: Contributiën Voedingsmiddelen (voorraad) Nadeelig saldo Gebouw C. Keuken Afschrijving 13500.— 30181.16 72490.40 4338.105 394.79 58.90 24.— 21.06 136.51 28.55 99.69r> 90.— 26.67 39.75 202.30 306.87 108438.26 941.91 599.63 4916.73 108438.26 13897.68 397.68

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1223