44 3 F. van der Laan, Penningmeester; Mr. Joh. J. Belinfante, J. Ph. Gerlach, L. J. J. Hageraats, A. Hoogenraad, Ph. van Itallie, Mr. A. Jonker, D. A. J. Kessler, Mr. J. 2E. A. Lisman, Jhr. Ernest van Loon, Mr. JS. Baron Mackay, P. C. M. Philippona, Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel, J. A. Reijnders, J. D. Ruys T.Azn., J. A. Sillevis L.Wzn., A. C. Sommer, Arnold Spoel, Ds. A. J. A. Vermeer, N. van Vliet en J. de Waal. Aangezien de verjaardag van Z. K. H. den Prins der Nederlanden op een Zondag inviel, werd, overeenkomstig het voorstel der Commissie, besloten, de feestviering 20 April te doen plaats vinden. De feestviering ter eere van H. K. H. Prinses Juliana vond 2 Mei plaats, aangezien de verjaar dag, 30 April, een schooldag was, waarop de kinderen geen vacantie hadden. Hoewel de voorbereiding van de feestvieringen op 2 en 31 Augustus reeds geheel was afgeloopen, de plannen waren vastgesteld en de in verband daarmede af te sluiten overeenkomsten reeds voor een groot deel waren aange gaan, werd, met oog op den ernst der tyden, besloten deze feestvieringen niet te doen plaats vinden. Overeenkomstig de voorwaarden, waaronder de Gemeente raad subsidie verleende, werden de plannen voor de feest vieringen vooraf aan de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders onderworpen. Voor de voorbereiding van de feestvieringen op 19 en 30 April, 2 en 31 Augustus, werden verschillende commissiën benoemd. Voor de feestvieringen op 19 en 30 April (20 April en 2 Mei) bestond de Commissie uit de heeren: Driessen, Hageraats, Gerlach, van der Heijden, Hoogenraad, van Itallie, van der Laan, Nooyen, Philippona, Reynders, Sillevis, Sommer en van Vliet en voor de feestvieringen op 2 en 31 Augustus uit de heerenDriessen, Hageraats, van der Heijden, Hoogenraad, van Itallie, van der Laan, Nooyen, Philippona, Reynders, Sommer en van Vliet. By gelegenheid van den verjaardag van Z. K. H. den Prins der Nederlanden werden in de Groote-, Nieuwe-, Zuider-, Wilhelmina-, Regentesse- en Doopsgezinde kerk concerten met solisten gegeven en in de gebouwen: Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, Dierentuin, R.K. Volksbond, Feestlokaal Willemstraat, Concordia Hoogezand, Apollo-the- ater, Gebouw van de Haghe-Spelers Heerengracht, Diligentia, VERSLAG COMITÉ VOLKSFEESTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1234