44 4 Haagsche Bioscoop, Cinema-Americain en Seinpost (Scheve- ningen), tooneel-, bioscoop- of andere voorstellingen gegeven. Als solisten traden op: Groote Kerk: de heer J. A. de Zwaan, orgel; Mevr. Marie Last, sopraan, terwijl het Dames-zangkoor „Het Lied” zyne medewerking verleende. Nieuwe Kerk: de heer Leo Mens, orgel; Mevr. Leonore Paardekooper—Perk van Lith, sopraan, en de heer H. L. Voerman, viool, terwyl een zangkoor, van 100 zangers en zangeressen van de Christelijke Zangvereenigingen van Voorschoten en van Wassenaar zijne medewerking verleende. Zuiderkerk: de heer W. H. van der Heijden, orgel; Mej. M. W. de Man, alt. Wilhelminakerkde heer C. J. van Leeuwen, orgel; Mevr. Betsy Lubertivan Bergen, alt, en de heer Willem Wegerif, violoncel. Regentessekerkde heer Joh. de Zwaan, orgel; Mej. Jeanne Riselli, sopraan, en de heer G. Wisse, fluit. Doopsgezinde Kerk: de heer H. L. Golterman, orgel; Mej. Marie van der Vyver, sopraan, en Mej. Toetie van Gorkum. viool. In Diligentia werd een concert gegeven door het dubbel- kwartet „Die Haghe,” Directeur de heer J. D. v. Ramshorst, met medewerking van Mej. J. Palm, sopraan, Mej. C. van Batenburg, cello, Mej. Koeckes, accomp., de heeren R. Ziegler, accomp., W. v. d. Vegt, viool; Tenoren: de heeren Th. van der Ham, N. P. van Duyckeren, A Wolfers en A. van der HoekBassen de heeren H. Meelis, W. A. Segboer, W. F. Spieksma en J. D. van Ramshorst. Als tooneelwerken werden opgevoerd: in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, door de Tooneel-Vereeniging „Fritomya”: „Over acht dagen,” gevolgd door: „De Twistappel,” terwijl de heer Arnold Spoel, lid van het Comité, zyne welwillende medewerking verleende, door, geaccompagneerd door Mej. Bertha Reeser, te zingen: „van den Prins van de Zee” en „Ons Lied”; in den Dierentuin, door de Tooneelvereeniging „A.D.O.”: „De Kilometervreter”; in het Feestlokaal Willemstraat, door de Tooneelvereeni ging „K.EA.N.”: „De Sabynsche Maagdenroof’; in Concordia” Hooge Zand, door de Tooneelvereeniging „Wie Wil Die Kan”: „De Hoofdredacteur,” gevolgd door: „Papa gaf permissie”; in het Gebouw van de Haghe-Spelers aan de Heerengracht, door de Koninklijke Letterlievende Vereeniging „Nieuw- VERSLAG COMITÉ VOLKSFEESTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1235