II. BIJLAGEN VERSLAG VAN DEN TOESTAND GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE (Nos. 4663, Onderwijs) over het jaar 1914. ex®e<2>sz> VAN HET DER

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1244