Zie het ALPHABETISCH REGISTER, achter deze bijlagen opgenomen. B^e 60. Verslag betreffende de gesubsidieerde Bijzondere Be waarscholen. 61. Alphabetische naamlijst der hoofden, onderwijzers en onderwijzeressen, werkzaam aan de openbare lagere scholen en naamlijst der hoofden en onderwijzeressen aan de Gemeentelijke bewaarscholen, naar volgorde van benoeming. 62. Verslag omtrent den Gemeentel ijken Schoolartsendienst. 63. Verslagen van de Commissiƫn tot wering van school verzuim. IV

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1246