I 124 Transport Te zamen 19 1. Straatgedeelten in het bouwplan Biermann; Trottoirbanden werden herlegd over een lengte van 35.646 M. Bovendien werd van de nog van 1913restee- rende, en van de uit vorengenoemde straten afkomstige, door granieten banden vervangen, bruikbare hardsteenen trottoirbanden, langs nieuwe trottoirs, langs vroeger aan gelegde trottoirgedeelten en voor vernieuwing van hard steenen banden 2759 M. verwerkt. Een oppervlakte van 563 M2. aan stoepen en voor tuinen van particulieren werd kosteloos overgenomen, teneinde als trottoirs te worden ingericht; de gezamen lijke lengte der aldus verkregen trottoirs is 153 M. Behalve de bovengenoemde uitgevoerde bestratingen in reeds vroeger aangelegde straten, werden nieuw be straat met Zweedsch granietkeien 13/20 c.M., metScorim- bricks 9/20 en 9/23 cM., met Waal- en Rijnklinkers, met Ironbricks en met Quenasttegels 30/30 c.M.: Rijswijksche weg Slijkeinde Van-Speykstraat Stationsweg Stuurmanstraat Tasmanstraat Teniersstraat Trek weg Twentstraat Zeestraat Troittoirgedeelten in de volgende straten, reeds vroe ger aangelegd, werden in het afgeloopen jaar van hardsteenen banden voorzien: Badhuiskade Bierkade Gentsche straat25 Laan van Roos en Doorn. 5 Regentesselaan (schelpenpad) 97 Scheveningscheweg5 Te zamen 4 M. n w n n n 155 M. 2320 M. 305 90 8 657 4 147 97 140 18 384 4170 M. n n n r> ti n n Tl n Tl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 124