46 in. s) 5 VERSLAG GYMNASIUM. klasse. 31 December 1914. II. 65 86 89 71 55 55 Ist® afd. 18 IV. 19 56 V. 15 17 17 16 19 19 3de afd. a B B 15 15 VI. 17 17 2 17 17 13 13 Totaal gde 3de 2) 3) 4) 5) 8 10 9 6 15 1 19 19 11 s) 2 16 1 12 8) 5 12) 13) 14) 11 6) 2 12 8) 5 62 en éen toeh 4 2 5 n w W n n 7) 8) 9) 31 Augustus I 1914. - 16 en één toeh. 1 September 1914. w n 1 14 4 1 14 4 17 19 1J) 19 J) 12 en één toeh. 4 14 3 1 14 16 1 23 22 23 3) 21 7) 1 14 14 1‘) 3 12 8) 3 en A - 2 3e afd. A en B. A. B. 28 20 23 19 20 15 17 1) Daaronder 12 meisjes. n n 418 en één toeh. 422 en twee toeh. 20 en één toeh. 20 22 3) 1st® afd. 2de 3de e 4de - 62 en één toeh. 6) Daaronder 11 meisjes. 11) Daaronder 13 meisjes* n 7 n vi 1 meisje. 10) Twee meisjes. 17 i 19 1!) 19 l) 23 1 21 I 22 3) I 20 7) isto afd. 2de 3de 4de l«te afd. A en B. A B 2de atd. A en B. A B 2de afd. A en B A B 1st® afd. A en B A B en één toeh. 20 3) 23 3) 326 en één toeh.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1251