I I 46 if I 15 Bijlage III. UITSLAG van de overgangsexamens. - Tweede Afdeeling. F. Chr. Cremer, Martha M. Deknatel, Brigitta Dufour, met prijs; A. J. Feith, Jacoba W. H. Feith, P. Heering, Dora Hemminga, J. A. Me. Neill, H. A. Quarles van Ufford, Julie M. E. Semmerlink, J. H. Smit Sibenga, Anna M. C. Streng, P. E. M. Teenstra, met prijs; A. F. H. Troostenburg de Bruijn, met getuigschrift voor alg. geschiedenisWilhelmina Visser, H. W. R. de Waal, met prjjs; A. H. M. van Weel. Derde Afdeeling. G. H. L. Arriëns, Christine J. ten Bosch, Hortensia Cra- cionescu, Johanna Hoetink, H. S. Hogerzeil, G. W. J. Jonker, P. H. Luickx, Tjakrina P. Chr. H. Mensinga Wieringa, Louise C. C. Möller, A. Mout, B. J. Oleff, Elise A. B. C. Prins, Anna E. Roosenburg, Maria Th. C. Schreiner, J. J. J. M. Schretlen, H. H. G. Verspyk, P. E. A. Hellemond, Sj. S. de Witte. Vierde Afdeeling. J. J. Attema, K. Chr. Crucq, met prys; Jacqueline A. F. Eyssell, Lucie G. Gentis, Netty James, Aleida S. van der Laan, met getuigschrift voor Latijn; Eugenia C. Lekkerkerk, met prysCarolina van Lokhorst, Anna D. Matthes, A. Mondt, J. van Oldenborgh, met prijs; S. M. S. de Ranitz, S. Roest Crollius, Maria W. de Stoppelaar, S. Zurhaar, met getuig schrift voor Latijn. Sande, Carolina A, Smits, met getuigschrift voor aardrijks kunde; D. C. M. Stigter, Edith D. van Veen, A. Ph. Wagner, met prys; J. J. G. Wuite, Elisa W. S. Bosman, Petronella Fransen. Curatoren van het Gymnasium hebben, gehoord het advies van rector en leeraren, bevorderd: Van de eerste klasse tot de tweede: Eerste Afdeeling. R. Bremmer, J. H. Brouwer, R. de Bruyn, Cornelia Buijs, met getuigschrift voor FranschAgnita J. F. Dom, Johanna M. Goudriaan, H. R. Hoetink, Everharda F. Hofkamp, Mar- garetha M. Jolles, Baudina M. G. Kesper, met prijs; Anna M. L. A. van Resteren, Julie D. Lugt, W. P. Mulié, A. ten VERSLAG GYMNASIUM. ■I tH

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1257