I 46 i 17 Van de vierde klasse tot de vijfde: Tweede Afdeeling. F. O. Fock met getuigschrift voor Fransch, Marie J. E. B. Alting von Geusau, J. Ph. van Hasselt met prijs; Marie van Houten, Ph. S. Jackson, Henriette E. s’ Jacob met prijs Marie H. Kastelein, Méta C. M. Kossmann, A. F. van Laker- veld, M. D. E. de Leve met prijs; H. Mondt met prys; Ph. Derde Afdeeling. Willy Bremmer, B. A. Brouwer, I. Dufour, A. A. Gaymans, Johanna M. Graadt van Roggen, J. C. Heyligers, H. J. E. Lindeman, met getuigschrift voor Latijn en Fransch; A. Maassen, Inna van Mïchalofski, met prijs; A. J. Pijl, J. Roest, Alida E. Smelt, met prijs; G. A. de Vries. Vierde Afdeeling. Eddy Aars, Maria J. Barendregt, v. Charlois, M. H. Huygens, N. Jager, J. F. Kayser, Anna van Leijden, Carolina L. van der Meulen, F. M. de la Parra, J. W. van Rijn, B. C. Slotemaker, Gerardine Spinossa Cattella Jessurum, A. Veenhuyzen, Beatrix J. P. de Vooys, Dora Weynthal. Eerste Afdeeling. Maria M. van Arkel, N. P. C. Arriens, H. Ph. Baudet, H. W. 0. ten Cate, B. A. M. Jansse, J. J. Koeleman met prijs, Laurina Kohnhorst met prijsP. J. Kooiman, Theodora Loeb, F. H. van Oudheusden, J. Postma, G. F. H. W. Reugers, Hora Siccama, Louise W. Singels met prys; Helena J. Ver hoeven, met getuigschrift voor Fransch, Adriana M. de Vriese, R. J. Verspyek, Th. H. Verspyck. Tweede Afdeeling. M. C. A. ten Doeehate, met prijs; Marie E. Dufour, met prijsS. G. F. Fraenkel, S. C. Gooszen, Wilhelmina G. Huber, Catharina S. de Jong met getuigschrift voor Fransch; Mar- garetha M. A. Kylstra, Eleonore Th. Landheer, Antoinette Ph. Leclercq, Emma E. P. van Lidth de Jeude, L. H. W. Losecaat Vermeer, Elisabeth C. L. van der Maesen, met pry's; P. G. M. van Meeuwen, Louise F. Nix, A. W. Pot met ge tuigschrift voor Fransch; J. W. van Rees, Helena M. A. Rengers Hora Siccama met prijsCatharina Roelofse, L. J. Zoet. VERSLAG GYMNASIUM. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1259