4 J 4i 125 2. straatvak aan de N.O.-zijde van den Rijswijksche- weg tusschen de Van Ingenhouszstraat en de Wencken- bachstraat (rijweg Waalklinkers). 4. Straatgedeelten bij, en gedeelte trottoir in de ver lengde 2e Adelheidstraat: a. een straat langs de Z.O.-zijde van de stoomtram- baan naar Voorburg (rijweg Waalklinkers, trottoirs Rijn klinkers); a. de Van-Ostadestraat tusschen de De-Heemstraat en het reeds bestaand straatgedeelte (rijweg Scorimbricks 9/20 c.M.); b. de Stortenbekerstraat tusschen de De-Heemstraat en het reeds bestaande straatgedeelte (rijweg Waal klinkers); c. de verlengde De-Heemstraat tusschen de Hoef- kade en de Van-Ostadestraat (rijweg Grauwackenkeien 13/20 c.M., trottoir Rijnklinkers); 3. Straten in het Park Zorgvliet Z. deel): a. Tolweg: (rijweg Waalklinkers,trottoir Rijnklinkers); b. Jacob-Catslaan (rijweg Waalklinkers, trottoirs Rijn klinkers); c. Rustenburgweg (rijweg Waalklinkers, trottoir Rijn klinkers); d. Buitenrustweg (rijweg Waalklinkers, trottoir Rijn klinkers); e. Tobias-Asserlaan (rijweg Waalklinkers); f. Johan-de-Wittlaan (rijweg Waalklinkers, trottoir Rijnklinkers); g. Andries-Bickerweg (rijweg Waalklinkers, trottoir Rijnklinkers); h. Gogelweg (rijw’eg Waalklinkers, trottoir Rijn klinkers); i. Schimmelpennincklaan (rijweg Waalklinkers, trot toir Rijnklinkers); j. Jacob-de-Graeftiaan (rijweg Waalklinkers); k. Cornelis-de-Wittlaan (rijweg Waalklinkers, trottoir Rynklinkers); l. voetpad langs de N.- en W.-zijde van het gedeelte waterpartij in het Park Zorgvliet tusschen den Gogel weg en de Waldeck-Pyrmontkade (Rijnklinkers).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 125