46 20 Bijlage V. ’s-Gravenhage, Juli 1914. Aan het College van Curatoren. De Rector, (get.) VAN AALST. Voor eensluidend afschrift J. A. LISMAN, Secretaris van Curatoren. Onderwerp Uitslag Eindexamens. 1914. Ik heb de eer U mede te deelen, dat onder toezicht van Dr. P. H. Damsté, Dr. J. J. A. A. Frantzen en Dr. P. Zeeman, gecommitteerden der Regeering, van 22 Juni tot 1 Juli 1914 (met voortzetting van een examen op 6 Juli) het eindexamen van de 6e klasse gehouden is, met den volgenden uitslag. Geslaagd zijn van 27 candidaten voor diploma A: J. W. de Bloeme, J. E. K. Bondam, J. Bouma, W. M. Ie Cointre, Magdalena den Dooren de Jong, Ellen C. J. van Geuns, Johanna E. van Geuns, Sophie Gips, B. Th. W. van Hasselt, Hendrina J. C. Huart, H. M. C. Kessler, A. W Kymmell, Helena H. Laman de Vries, W. F. C. van Lidth de Jeude, L. van der Linde, W. P. M. van der Loo, P. A. Maclaine Pont, Johanna C. de Niet, G P. Nijhoff, A. C. M. van Kossem, Elisabeth Scheltema, Johanna van Valkenburg, Hendrina B. C. W. Vermeer, Wilhelmina J. H. de Visser. Voor diploma B, hetwelk alle candidaten verwierven: Grada P. de Groot, K. Tj A. Halbertsma, Adriana M. Nachenius, A. P. J. van Uden, J. D. Berdenis van Berlekom, Anna G. E. Jansen. VERSLAG GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1262