I I I Byiage 47 VERSLAG omtrent den toestand van het Christelijk Gymnasium te s-Gravenhage in het jaar 1914. bevoegd tot het docee- ren van Latijn, Grieksch en Geschiedenis; In het College van Directeuren der Vereeniging voor Christelijk Voorbereidend Universitair Onderwas, gevestigd te Utrecht, waarvan genoemd gymnasium uitgaat, ontstonden in het jaar 1914 twee vacatures door het overlijden van den Voorzitter, den heer J. E. N. Baron Schimmelpenninck van der Oye van Hoevelaken, en het aftreden van den heer Dr. B. van Meer. De eerstgenoemde vacature duurt nog voort, in de andere werd voorzien door de verkiezing van den heer Ds. A. B. te Winkel. Het College is nu samen gesteld uit de heeren: J. S. F. van Hoogstraten, te Arnhem, Waarnemend Voor- zittter; Mr. J. Schokking, te Leiden, Secretaris; J. P. C. ten Geusendam, te Achttienhoven, Penningmeester Jhr. Mr. F. H. Radermacher Schorer van Nieuwerkerke, te Utrecht: D. J. Middelbeek, te Utrecht; Ds. A. B. te Winkel, te Arnhem. In het College van Curatoren van het Christelijk Gymna sium te ’s-Gravenhage kwam een nog onvervulde vacature door het aftreden van den heer Mr. H. A. van de Velde. In het Curatorium hebben thans de volgende heeren zitting Mr. R. van Veen, Voorzitter; Dr. E. J. W. Posthumus Meyjes, Secretaris; Dr. G. A. Hulsebos; Mr. Caesar Voute. Het leerarenpersoneel bleef onveranderd. Alleen vertoeft de heer E. Roche, leeraar in het Fransch, sinds Augustus in Franschen krijgsdienst en is gedurende diens afwezigheid als tijdelijk leeraar in het Fransch aangesteld de heer G. de Groot. Het onderwijs werd door de volgende heeren en dames gegeven: Dr. E. H. Renkema, Rector, Dr. W. F. Stutterheim, Conrector, Dr. A. G. Wientjes, Mej. Dr. M. G. F. Renkema,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1263