47 4 Vierde klasse. Latijn (6 uur). Herhaling en voortzetting der syntaxis. Oefeningen. Lectuur, behalve uit bovengenoemde schrijvers, ook uit Sallustius en Vergilius. Grieksch (6 uur). Herhaling en voortzetting der syntaxis. Het episch dialect. Lectuur uit Xenophon, Homerus en de bloemlezing van Von WilamowitzMoellendorf. Geschiedenis Kerkgeschiedenis (1 uur). Tot de Hervorming. Vaderlandsche geschiedenis (1 uur). Van 1713 tot heden. Algemeene geschiedenis (2 uur) Nieuwe geschiedenis tot 1713. Natuurlijke Historie (2 uur). Mensch- en dierkunde. Hoofdzaken van den bouw van het menschelijk lichaam in verband met de voornaamste levens verrichtingen. Zoogdieren. Plantkunde. Hoofdzaken van den bouw en de levens verrichtingen der hoogere planten. Derde klasse. Latijn (6 uur). Herhaling en voortzetting der syntaxis (tot 111 van Stegmann’s Grammatica). Oefeningen. Lectuur uit Caesar, Ovidius en Cicero. Grieksch (5 uur). Herhaling en uitbreiding der buigings leer; de hoofdzaken uit de syntaxis. Oefeningen. Lectuur uit Xenophon. Wiskunde Meetkunde (2 uur). De cirkelde regelmatige veelhoeken oppervlakte en omtrek van den cirkel. Algebra (1 uur). Wortelvormen; herhaling. Nederlandsch (2 uur). Woordvorming. Iets over de ge schiedenis der Nederlandsche taal. Lezing van proza en poëzie uit de laatste eeuw. Stijl- en spreekoefeningen. In leiding tot het overzicht der letterkunde. Opstellen. Fransch (2 uur). Lezing en vertaling van gemakkelijk proza uit den nieuweren tyd. Oefeningen in het spreken. Duitsch (2 uur). Herhaling en uitbreiding van de spraak kunst. Oefeningen als in klasse II. Engelsch (3 uur). Uitspraak. Overzicht van het voornaamste uit de spraakkunst. Oefeningen in het spreken, schrijven en vertalen. VERSLAG OMTRENT HET CHRISTELIJK GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1266