47 4 5 Oefeningen in het spreken Vijfde klasse. Latyn (A en B 4 uur). Lectuur uit de schrijvers der vorige klasse; bovendien uit Livius, Woltjer’s Serta Komona en de bloemlezing van Thomas. (A 3 uur). Herhaling der spraakleer. Oefeningen. Lectuur uit Horatius en Tacitus. Komeinsche Antiquiteiten (A 1 uur). Inleiding. Overzicht van de Romeische politieke geschiedenis. Griesch (A en B 4 uur). Herhaling der spraakleer. Lectuur uit de schrijvers der vorige klasse en uit Herodotus. (A 2 uur). Lectuur uit Plato, Aristophanes en de Lyrici. Wiskunde Meetkunde (A en B 1 uur). De stereometrie tot den bol. Wiskunde Meetkunde (1 uur). Herhaling en uitbreiding der planimetri. Algebra (1 uur). Negatieve en gebroken exponenteninmagi- naire en complexe vormen. Vierkantsvergelijkingen. Nederlandsch (2 uur). De figuurlijke taal. Overzicht der letterkunde tot de zeventiende eeuw, in verband met het lezen van stukken daaruit. Opstellen; stijl- en spreek oefeningen. Fransch (2 uur). Lezing van klassieke stukken en stukken uit den nieuweren tijd. Oefeningen in het spreken. Beknopt overzicht der letterkunde. i Duitsch (2 uur). Herhaling en uitbreiding der spraakkunst. Oefeningen in het spreken en schrijven. Lezing van ge- makkelyke stukken uit den nieuweren tijd. Engelsch (3 uur). Herhaling en uitbreiding der spraak kunst. Oefeningen als in klasse III. Geschiedenis Kerkgeschiedenis (1 uur). Van de Hervorming af. Algemeene geschiedenis (1 uur). Tot de Fransche resolutie. Oude geschiedenis (2 uur). Grieken en Romeinen. Natuurlijke Historie (2 uur). Dierkunde. Behandeling van eenige typische vormen uit de andere afdeelingen van het dierenrijk. Plantkunde. Behandeling der voornaamste inlandsche plantenfamiliën der phanerogamen Iets over den bouw der cryptogamen. VERSLAG OMTRENT HET CHRISTELIJK GYMNASIUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1267