48 1 2 3 Totaal 122 demobiliseerden. Door de mobilisatie zijn drie der leeraren en de amanu ensis onder de wapenen geroepen. Hunne lessen en werk- Gebouw. Aan het gebouw’ werden nog enkele verbeteringen aan gebracht, als het voorzien van de leslokalen van doloment, het schilderen der benedenverdieping en het opnieuw be dekken met zoden van het grasveld. Overigens bleek het gebouw zeer doelmatig. Leermiddelen. De leermiddelen zijn thans nagenoeg compleet. De biblio theek verschafte zoowel aan ouders der leerlingen als aan de leerlingen zelf steeds lectuur. De bioscoop bleek ook nu weer als leermiddel van groote waarde te zijn. Wat het aantal geslaagden van het eindexamen betreft, is dit niet alleen bevredigend (100 °/o), doch ook aangaande de cijfers is het resultaat gunstig. 15 9 8 1 5 1 16 14 9 4 2 2 1 1 23 24 25 27 13 13 8 9 6 15 16 10 10 9 7 4 7 5 6 6 II 16 4 6 3 2 1 17 18 11 11 9 7 5 5 H.B.S. 3e klasse 4e 5e 187 11 1 7 5 8 I 1 Gymnasium Klasse Ia 1b 11a Hb lila 111b IV V VI VERSLAG VAN HET NEDERLANDSCH LYCEUM. Niet bevorderd. Bevorderd. Jongens.; Meisjes. Totaal. Jongens. Meisjes. Jongens. Meisjes. J? 1 65 109 62 13 3 o (Eindex.) (Eindex.) 6 6 14 16 4 3 3 2 1 (Eindex.) (Eindex.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1273