48 3 ’s-Gravenhage, Januari 1915. W. C. Wendelaar, Secretaris. zaamheden werden verricht, deels door eigen krachten, deels door tijdelijk aangestelden. Geen enkele der leerlingen viel in de termen voor den militairen dienst tot nu toe. VERSLAG VAN HET NEDERLANDSCH LYCEUM. IJZERMAN, President-Directeur,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1274