f 48 Uittreksel van de verordening op de salarissen. Artikel 7. Art. 9. Art. 12. De Rector geniet een aanvangs-j aar wedde van f 4250, welke driemaal om de 3 jaren met f250.—wordt verhoogd. De vast aangestelde leeraren ontvangen een aanvangssalaris van 2200.Indien zij per lesuur betaald worden ontvangen de leeraren in het teekenen en de gymnastiek 75.per lesuur, die in de andere vakken f 100. I. Bijlage bij het Verslag over het jaar 1914 van het Nederlandsch Lyceum. De verhoogingen bedragen: a. voor de leeraren met een aanvangssalaris van f2200.— f 200.— na 1 jaar en f 200.telkens na 3, 6,10 en 14 jaren en f 150.— na 17 en 20 jaren volbrachten diensttijd; b. voor de met f 100.— per lesuur bezoldigde leeraren vijfmaal f 8.telkens na 4 jaren; c. voor de met f 75.per lesuur bezoldigde leeraren vyf maal f 5.per lesuur, telkens na 4 jaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1275