49 A 1 24 21 3 64 22 13 4 1 5 jongens, 1 meisje, totaal 6 leerlingen. 12 4 B zonder examen na Te zamen Twee jongens, die naar de 3e klasse A en twee jongens, die naar de 3e klasse B bevorderd waren, zijn in September 1914 niet teruggekomen. Van de niet bevorderde leerlingen hebben de school de niet bevorderde leerlingen hebben de school verlaten uit de: le klasse 2e 3e 3e Derde klasse B. 6 jongens, meisjes, totaal 6 leerlingen. Te zamen Tweede klasse. zonder examen: 2 jongens, 3 meisjes, totaal 5leerlingen. na 4 4 Te zamen 6 3 9 66 leerl. 25 21 112 Derhalve werden niet bevorderd uit de: le klasse: 19 jongens, 5 meisjes, totaal 24 leerlingen. 2e 21 3 24 Te zamen 40 8 48 Eerste klasse. zonder examen45 jongens, 20 meisjes, totaal 65 leerlingen. na 19 _3_ 22 Te zamen 64 23 „87 Voor het volgen der lessen van den nieuwen cursus (19141915) werden toegelaten tot de: Derde klasse A. zonder examen: jongens, meisjes, totaal leerlingen. na - 1 jongen, _1 leerling. Te zamen 1 Bevorderd werden van de: le naar de 2e klasse: 55jongens, 11 meisjes, totaal 2e 3e A 21 2e 3e B 14 Te zamen 90 I 2 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. w r> r> r> w 6 6 T) n 1 n T) r> n 19 n n n n v rt 4 7 •n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1278