11 127 Te zamen 6 8 10 11 3 4 5 930 M. 7100 152 545 4182 4820 132 304 51 10. Gedeelte Timorstraat tusschen Laan-Copes-van- Cattenburch en Scheveningscheweg (verbreeding en wijziging schelpenpad in rijweg Waalklinkers en trottoirs Quenasttegels 30/30 C.M.). 18216 M. De oppervlakte der ten behoeve van het onderhoud uitgevoerde herstrating en bestrating met nieuwe mate rialen in alle bovengenoemde straten, behalve die hier boven genoemd onder 1 tot en met 12, bedroeg: 714.575 M2., waarvan 507.037 M2. bij aanneming, en 207.538 M2. door straatmakers van de Gemeente werd uitgevoerd. Onder deze oppervlakten zijn begrepen de voor reke ning van de Gemeentegasfabrieken, de Duinwaterleiding, de Gemeentetelefoon, de Brandweer, de Electrische Tram, het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf en de Gemeente- plantsoenen herlegde bestrating. Van 1 April tot 18 Mei is door de werklieden van den aannemer van het bestek der straatwerken in ver band met een loonactie het werk gestaakt. De spoedeischende werken konden in eigen beheer worden bijgehouden, waardoor de last voor het publiek gering bleef. 11. Het gedeelte Carnegieplein vóór het Station der H. IJ. S. M. aan de Anna-Paulownastraat (rijweg Ourthe- keien 13/20 c.M. en Waalklinkers, trottoir Rijnklinkers en Quenasttegels 30/30 c.M.). Nieuwe trottoirs met hardsteenen banden werden gelegd in de navolgende der bovengenoemde nieuw aan gelegde straten of straatgedeelten die genoemd sub 1 n ■n T) n n n r T> r* n r r> n r n n T) n 7) n n T) T) V n n Ti

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 127