49 4 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. Derde klasse A. r> Derde klasse B. 7 n n n n r I';-.::. r n n 1 5 T) r> r> n n n T> n w n n v n r> T> n n na examen toegelaten geen diploma verworven Te zamen 6 4 22 1 7 27 7 7 7 n n T> y> n T> 6 4 29 14 15 15 21 17 18 19 18 12 13. 11 11 199 4 5 4 3 3 2 4 3 55 B C D E A B C D A 1 A 2 B 1 B2 Te zamen 21 22 22 21 21 23 23 21 15 15 15 14 B 254 11 leerlingen zjjn buiten de gemeente woonachtig. Van 5 leerlingen, die in de gemeente wonen, zijn de ouders elders gevestigd. In de klassen 2 en 3 B zijn 2 vluchtelingen uit Antwerpen geplaatst. De lessen in gymnastiek werden op voorschrift van een geneeskundige niet gevolgd door 5 jongens en 4 meisjes. Gedrag en vlijt van de leerlingen geven reden tot tevredenheid; dat de vorderingen te wenschen overlaten schryft de directeur toe aan twee oorzaken: Sedert hebben de school verlaten 2 jongens van de 3e klasse A en 1 jongen van de 3e klasse B, terwyl tot de school werden toegelaten: 2 jongens in de le klasse, 2 jongens in de 2e klasse en 1 jongen in de 3e klasse B. bevorderd uit de 2e klasse 12 jong., 7 meisj., totaal 19 leerl. zonder examen toegelaten geen diploma verworven Te zamen Aan het einde le klasse Afd. A le le le le 2e 2e 2e 2e 3e 3e 3e 3e van het verslagjaar telde dus de school: 15 jongens, 6 meisjes, totaal 21 leerlingen. n 7) n n n bevorderd uit de 2e klasse 19 jong., 4 meisj., totaal 23 leerl. n w 1 8 32

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1280