49 7 2e 3e 4e 5e 7 4 2 _7 24 68 leerlingen. 59 42 45 36 •250 le klasse Te zamen 1 toehoorder in de 5e klasse alle lessen behalve Staatshuis houdkunde, boekhouden en gymnastiek. Sedert is in den loop van den cursus 19131914 bijge komen: 1 jongen in de 2e klasse. 64 jongens, 52 38 43 29 226 Bovendien 2 toehoorderessen in de 2e klasse voorNeder- landsch, Fransch, Duitsch en Engelseh en 1 toehoorder in de 5e klasse voor alle vakken behalve Staathuishoudkunde, boekhouden en gymnastiek. Den cursus 19131914 hebben tot het einde toe medege maakt, maar zyn in September 1914 niet teruggekomen: om andere redenen: uit de 2e klasse 1 meisje en uit de 4e klasse 1 meisje. Derhalve waren by het einde van den cursus 19131914 aanwezig in de: 4 meisjes, totaal Daarentegen verlieten de school in den loop van dien zelfden cursus: a. wegens verhuizing: 2 jongens uit de le klasse en 2 jongens uit de 2e klasse. b. wegens verandering van opleiding of inrichting van onderwijs: uit de le klasse 2 jongens en uit de 2e klasse 1 jongen en 1 meisje. c. wegens onvoldoende vermogens of vorderingenuit de le klasse 3 jongens en uit de 2e klasse 1 jongen. d. wegens het aanvaarden van een betrekking: uit de 3e klasse 1 meisje. e. a wegens verhuizing: 5 jongens van de le klasse en 4 jongens van de 2e klasse. b. wegens verandering van opleiding of inrichting van onderwijs: 2 jongens en 1 meisje van de le klasse, 6 jongens en 1 meisje van de 2e klasse, 6 jongens en 1 meisje van de 3e klasse en 2 jongens van de 4e klasse. c. wegens onvoldoende vermogens of vorderingen4 jongens en 1 meisje van de le klasse, 3 jongens en 1 meisje van de 2e klasse en 1 jongen van de 3e klasse. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. r> r> V r> n V n n n w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1283