49 8 Eerste klasse. 5 Tweede klasse. 18 59 6 18 64 Voor het volgen van de lessen van den nieuwen cursus 1914—1915 werden toegelaten tot de: 8 o 1 4 2 1 1 1 2 2 1 5 3 In deze opgave is niet begrepen de voor het eindexamen geslaagde toehoorder van de 5e klasse, die aan de Kon. Mil. Academie is geplaatst. Een der leerlingen, die het diploma eindexamen niet verkreeg, slaagde eveneens voor de Kon. Mil. Academie. d. wegens het aanvaarden van een betrekking: 1 jongen van de le klasse en 2 jongens van de 3e klasse. e. om andere redenen: 2 jongens van de le klasse, 2 jongens van de 2e klasse, 1 jongen van de 3e klasse en 2 jongens van de 4e klasse. De 36 leerlingen der 5e klasse, 29 jongens en 7 meisjes, namen allen deel aan het eindexamenvan hen slaagden 27 jongens en 6 meisjes en bovendien slaagde de reeds genoemde toehoorder van de 5e klasse. De bestemming der geslaagden is: voor de Technische Hoogeschool te Delft de K. M. Academie leeraar Middelbaar Onderwijs de Handels-Hoogeschool te Rotterdam de Hoogere Landbouwschool te Wageningen Surnumerair Posteryen Surnumerair by den Indischen Post-, Telegraaf- en Telefoondienst Geplaatst by de Nederl. Handel-Maatschappy Staatsexamen Universiteit den Handel Diploma boekhouden Nog niet beslist Onbekend zonder examen 41 jongens, 5 meisjes, totaal 46 leerlingen, na 18 Te zamen zonder examen 3 jongens, meisjes, totaal 3 leerlingen. 3 3 Te zamen 6 6 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1284