49 j 9 Derde klasse. Te zamen Vierde klasse. I 14 16 2 Vijfde klasse. i 1 1 Eerste klasse. 5 Tweede klasse. 2 Derde klasse. 1 6 Bij den aanvang van den nieuwen cursus 19141915 was derhalve de samenstelling der klassen als volgt: 18 12 71 5 1 3 47 zonder examen 5 jongens, meisjes, totaal 5 leerlingen, na 1 1 6 6 1 jongen, meisjes, totaal 1 leerling. 3 3 6 50 3 3 6 52 5 1 2 41 zonder examen na Te zamen 18 76 bevorderd uit de le klasse 38 jong., 2 meisj., totaal 40 leerl. zonder examen toegelaten na niet overgegaan Te zamen zonder examen toegelaten 41 jong., 5 meisj., totaal 46 leerl. na niet overgegaan Te zamen bevorderd uit de 2e klasse 33 jong., 5 meisj., totaal 38 leerl. zonder examen toegelaten niet overgegaan Te zamen zonder examen 14 jongens, 2 meisjes, totaal 16 leerlingen, na Te zamen VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. >1 n n h n n n v H >1 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1285