49 11 1 toehoorder en 2 toehoorderessen 21 2e. 2 19 13 11 242 13 13 261 I A B C 2 1 3 5 1 2 5 8 34 53 35 53 31 29 1 244 10 35 56 42 58 32 31 1 265 De toehoorders en toehoorderessen zijn hierbij inbegrepen. Van 19 leerlingen, die in de gemeente wonen, zijn de ouders buiten de gemeente gevestigd. Van het gymnastiek-on der wijs waren op voorschrift van een geneesheer 6 jongens en 3 meisjes geheel, 1 jongen en 1 meisje tydelyk en 2 jongens gedeeltelijk vrijgesteld. Vorderingen, vlyt en gedrag der leerlingen waren over het algemeen goed. De leeftijd der leerlingen blijkt uit de volgende tabel. Er zijn: Kosteloos of tegen verminderd schoolgeld geplaatste leerlingen. Het gedrag van de (16) kosteloos en (18) tegen verminderd schoolgeld geplaatste leerlingen was over het algemeen goed. Van de (9) voor het eerst als zoodanig geplaatste leerlingen waren de vlyt en de vorderingen, op ééne uitzondering na, wel voldoende voor bevordering tot volgende klasse, doch van slechts weinigen, welke de minderheid vormen, kan worden gezegd, dat hun aanleg meer dan middelmatig is, een van de eischen, waaraan voor plaatsing op gunstige voor waarden moet worden voldaan. Vorenbedoelde uitzondering betreft een tegen verminderd schoolgeld geplaatst leerling, die niet bevorderd werd; hij verloor voor den volgenden cursus het voorrecht van verminderd schoolgeld en verliet de school. Alle anderen, ook die, welke reeds vroeger op 14 jongens, meisjes, totaal 14 leerlingen alsmede in de 3e klasse en in de 5e klasse 1 toehoorder. 18 leerlingen wonen buiten de gemeente. beneden 12 jaar jongens, meisjes, totaal leerlingen 12— 13 13— 14 14— 15 15— 16 16— 17 17— 18 18— 19 19— 20 Te zamen 5e klasse 5e 5e Te zamen VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. ■n n n V ii n n n ij rt n y> v n v n n v Y) Y> r> Jl ■n Y> n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1287