49 14 totaal 2 10 Voor het volgen Te zamen Tweede klasse. Te zamen Derde klasse. Te zamen 1 Vierde klasse. 2 4 2 19 72 zonder examen na 2 1 11 9 leerlingen. 1 leerling. 10 leerlingen. 2 meisjes, 66 71 67 49 319 2e 3e 4e 5e 66 leerlingen. totaal 4 leerlingen. 4 8 10 meisjes, 22 26 11 13 82 totaal 4 leerlingen. 7 leerlingen. 5 5 3 1 21 le klasse totaal zonder examen na 1 jongen, 7 3 3 jongens, 1 meisje, 7 zonder examen 2 jongens, Ba ā€¢Jā€” Te zamen van den nieuwen cursus 19141915 werden toegelaten tot de: Daarentegen ontviel in den loop van denzelfden cursus door overlijden 1 jongen aan de 3e klasse, terwijl haar verlieten uit de: le klasse 2e 3e 4e 5e Te zamen Derhalve waren by het einde van den cursus 1913ā€”1914 aanwezig in de 56 jongens, 44 45 56 36 Te zamen 237 6 jongens, 1 meisje, 3 meisjes, 5 1 6 jongens, 3 meisjes, totaal ff Eerste klasse. zonder examen 39 jongens, 14 meisjes, totaal 53 leerlingen. na 46 3 19 55 17 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. ff ff ff ff ft ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1290