49 15 4 4 8 6 3 21 32 30 46 18 21 6 50 51 52 12 6 1 1 4 2 1 1 3 2 1 2 2 1 6 12 15 10 le klasse. 2e 3e 4e Te zamen 4 jongens, 1 meisje, 3 meisjes, 4 3 11 totaal 19 leerlingen. 16 20 15 3 jongens, die naar de 2e klasse, 1 meisje, dat naar de 3e klasse, 5 jongens en 2 meisjes, die naar de 4e klasse bevorderd werden, zijn by den nieuwen cursus van school weggebleven. Van de niet bevorderden zijn van school gegaan uit de: le klasse 2e 3e 4e Van de 49 leerlingen der 5e klasse gevolg het eindexamen afgelegd door 34 jongens en meisjes. Van deze 45 geslaagden studeeren aan de Technische Hoogeschool te Delft in de medicijnen voor O. I. ambtenaar a/h Kon. Instituut v/d Marine a/d Kon. Mil. Academie voor de akte Lager Onderwijs voor Middelbaar Onderwijs Hoogduitsch a/d Hoogere Landbouwschool te Wageningen voor Staatsexamen Universiteit aan de Handels-Hoogeschool te Rotterdam voor de belastingen niet verder worden opgeleid voor den handel de posterijen in Indië terwijl de bestemming onbekend is van totaal 5 leerlingen. 11 10 6 32 werd met gunstig 11 Bevorderd werden van de: le naar de 2e klasse 40 jongens, 7 meisjes, totaal 47 leerl. 2e 3e 3e 4e 4e 5e Vijfde klasse. zonder examen 4 jongens, meisjes, totaal 4 leerlingen. Te zamen 3e 4e 5e zoodat niet bevorderd werden in de: 16 jongens, 3 meisjes, 4 5 5 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n j i» j, n n tla n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1291