I 49 16 Eerste klasse. Tweede klasse. 3 Derde klasse. 1 4 2 4 4 Te zamen 2 52 _7 34 1 11 2 23 1 19 9 57 _2 58 Van de 4 niet geslaagden zijn 2 jongens tot de school ternggekeerd. Bij den aanvang van den cursus 1914 was derhalve de samenstelling der klassen als volgt: 6 1 4 48 3 4 9 48 9 1 _5 59 4 4 10 67 bevorderd uit de 2e klasse 32 jong., 17 meisj., totaal 49 leert bevorderd uit de le klasse 37 jong., 7 meisj., totaal 44 leerl. zonder examen toegelaten na niet overgegaan Te zamen Vierde klasse. bevorderd uit de 3e klasse 25 jong., 19 meisj., totaal 44 leerl. zonder examen toegelaten na niet overgegaan Te zamen zonder examen toegelaten na niet overgegaan Te zamen Vijfde klasse. bevorderd uit de 4e klasse 46 jong., 6 meisj., totaal 52 leerl. zonder examen toegelaten na niet geslaagd in het eind examen zonder examen toegelaten 39 jong., 14 meisj., totaal 53 leerl. na 16 3 19 niet overgegaan 12 2 „14 Te zamen 67 19 „86 VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. n n •n n r> rr n r> 2 n 6 n n n n n n n r> r> n n n n y> ■n r> n T) n •n v n y> T M

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1292