49 17 Te zamen 77 77 2 10 10 4 11 7 6 9 3 3 40 70 57 59 50 41 2 338 22 21 21 20 21 20 21 23 23 19 18 19 20 19 19 328 30 54 43 40 37 38 2 Te zamen 251 Na den aanvang van den nieuwen cursus 1914—1915 hebben de school verlaten: 1 jongen van de le klasse, 1 meisje van de 3e klasse, 1 meisje van de 4e klasse, terwijl tot de school werden toegelaten: 1 meisje in de le klasse, 2 jongens in de 2e klasse, 1 jongen in de 3e klasse. B 22 C 11 D 11 A 13 B 17 C 20 A 14 B 12 C 23 A 12 B 12 C 10 A 17 B 16 C 19 251 Alle leerlingen wonen Op het einde van het verslagjaar (31 December 1914) telde dus de school in de: le klasse Afd. A 22 jongens, meisjes, totaal 22 leerlingen le le le 2e 2e 2e 3e 3e 3e 4e 4e 4e 5e 5e 5e 6 jongens en gymnastiek-onderwys. De leeftijd der leerlingen blijkt uit de volgende tabel. Er zijn 1213 jaar 7 jongens, 13— 14 14— 15 15— 16 16— 17 17— 18 18— 19 19— 20 2 meisjes, totaal 9 leerlingen 10 16 14 19 13 3 in de gemeente; van 48 hunner zijn de ouders buiten de gemeente gevestigd. 18 meisjes werden vrijgesteld van het 2e. Kosteloos of tegen verminderd schoolgeld geplaatste leerlingen. De v(jf kosteloos of tegen verminderd schoolgeld geplaatste leerlingen, die zich aan het eindexamen onderwierpen, slaagden. VERSLAG OMTRENT HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. H n jj j? Tf Jf H j, n h n ft H jj n n H V ff 5? >1 H n ÏJ

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1293